Radonmätning

Radon i bostäder

Radon kan endast upptäckas genom att utföra en mätning. Risken för lungcancer ökar vid långvarig exponering av höga radonhalter, och enligt Strålsäkerhetsmyndigheten leder radon till