Radonmätningar
Radonmätning

Radonmätningar: Allt du behöver veta

Radonmätningar är det enda sättet att upptäcka radon på. Radon är en osynlig, luktfri och smaklös gas som kan vara skadlig för din hälsa. Långvarig exponering för radon kan leda till lungcancer. Det är den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige efter rökning. 

Varför är radonmätningar viktiga?

 • Radon kan orsaka lungcancer.
 • Du kan inte känna av radon.
 • Mätning är det enda sättet att upptäcka radon.
 • Cirka 325 000 bostäder i Sverige har förhöjda radonhalter.
 • Varje år drabbas cirka 500 personer i Sverige av lungcancer på grund av radonexponering.

När ska du mäta radon?

 • Vid köp eller försäljning av en bostad.
 • Vid ändringar i ventilations- eller uppvärmningssystem.
 • Vid renoveringar eller tillbyggnad.
 • Vid nybyggnation.
 • Om det har gått mer än 10 år sedan senaste mätningen gjordes.
 • Om du misstänker att det finns radon.

Hur gör man en radonmätning?

 • Beställ hem ackrediterade radondosor.
 • Placera ut dosorna på lämpliga platser i bostaden.
 • Låt dosorna vara på plats under minst 60 dagar under eldningssäsongen (1 okt – 30 apr).
 • Skicka tillbaka dosorna för analys.
 • Få resultatet och vidta åtgärder om radonhalten är förhöjd.

Gränsvärden för radon

 • I bostäder och allmänna lokaler: 200 Bq/m3
 • Nya byggnader: 200 Bq/m3
 • Arbetsplatser ovan mark: 200 Bq/m3
 • Arbetsplatser i bergrum: 400 Bq/m3
 • Berg- och gruvarbete: 1300 Bq/m3
 • Dricksvatten: 100 Bq/l (tjänligt med anmärkning), 1000 Bq/l (otjänligt)

Radonmätningar i olika typer av byggnader

 • Villa och radhus: Långtidsmätning under eldningssäsongen.
 • Flerbostadshus: Fastighetsägaren ansvarar för mätning och åtgärder.
 • Skolor och förskolor: Fastighetsägaren ansvarar för mätning och åtgärder.
 • Arbetsplatser: Arbetsgivaren ansvarar för mätning och åtgärder.

Kostnad för radonmätningar

 • Långtidsmätning hus/villa: 280 kr per mätdosa
 • Långtidsmätning skola/förskola: 280 kr per mätdosa
 • Långtidsmätning arbetsplatser: 226 kr per mätdosa
 • Korttidsmätning: 340 kr per mätdosa

Vad gör man om radonhalten är förhöjd?

 • Gör en radonbesiktning för att identifiera källan till radon.
 • Vidta åtgärder för att sänka radonhalten.
 • Exempel på åtgärder: ökad ventilation, radonsug, radonbrunn, tätningar.
 • Gör en uppföljande mätning efter sanering.

Radonmätningar är en enkel och billig åtgärd som kan rädda liv. Gör en radonmätning idag och skydda dig och din familj!